klik hier voor onze plantaardige ECO kaarsen

*

.

Wij, Hans & Anita, zien eetbaar afval als een waardevolle grondstof. Als voedsel voor vleesvarkens…..Hierdoor besparen we 80% aan varkensvoer; granen, mais erwten. De mest gaat op de moestuin en zo is een kleinschalige manier van kringlooplandbouw een feit geworden. We zien onze varkens niet als producten maar als onderdeel van ons leven, ons voedsel. Dieren die ons respect verdienen. Voor, bij én na de slacht.

Waarom verschillen de Bitcoin prijzen per aanbieder?

Groene Varkens, leuker en duurzamer gaat het niet worden 🙂

Onze wens voor de toekomst? All Inclusive Landbouw. Deze betrekt meer facetten bij Nature Inclusive Agriculture oftewel Natuurinclusive Landbouw. A.I.L. is een nieuwe vorm van landbouw bedrijven waarbij gemengde teelt en samenwerking tussen inwoners uit de stad en het platteland centraal staat. ( Basis ) onderwijs maakt ook een wezenlijk deel uit. Deze A.I.L. ’s  bevinden zich het liefst aan de randen van de steden en zouden prima kunnen bestaan naast de huidige, wat grotere vorm van biologische landbouw. De intensieve veehouderij heeft binnen dit concept geen rol.

*

Inwoners van  Assen, ga samen met ons de uitdaging aan om 4 varkens groot te brengen op groente- ,  fruitafval en oud brood. Zegt het voort, dat voedselverspilling niet hoort! 

*

 

Als je naar het nieuws luistert, lijkt het erop dat we een voedselcrisis hebben.  Chronische honger en een stijgende wereldbevolking, lijken alleen opgelost te kunnen worden door een verdubbeling van de productie. Gezien de hoeveelheid voedsel dat wij aangeboden krijgen voor de varkens is bovenstaande een fabel. Er is duidelijk sprake van overproductie en verkwisting. De voedselverspilling Europa wijd is enorm.

 Dit burgerinitiatief wordt gefinancierd uit eigen middelen.  

De Groene Container

Iedere zaterdag van 10:00 – 17:00 uur staat bij het winkelcentrum Marsdijk de Groene container om jouw eetbare groente- en fruit overschotten en brood te ontvangen voor de varkens. Het was fijn geweest wanneer de gemeente ons een container in bruikleen had gegeven. Helaas participeren zij niet mee daarom plaatsen we er onze eigen Groene container

We staan in de buurt van bakkerij Fledderus. Graag tot zaterdag en zegt het voort ( dat voedselverspilling niet hoort 🙂 )

Een van de Twaalf cruciale stappen richting ecologisch duurzame voedselsystemen:

 FOOD SYSTEMS AND NATURAL RESOURCES  De huidige voedselsystemen zijn niet duurzaam en/of niet efficiënt:

‘Stedelijke consumenten weer in verbinding brengen met hoe hun voedsel wordt geproduceerd, en hen informeren over de gevolgen van hun voedselkeuzes, zowel wat betreft gezondheid als milieu; de groene zones rondom steden beschermen en gebruiken voor lokale voedselproductie.

Wij zijn te vinden op : Wij Samen Voor Elkaar

 

 Anita op ROEG tv Drenthe 

 

 

   Werkbezoek van Eyes On Animals

#DePers #pionieren #Agro educatie #kringlooplandbouw